Studentská komora AS

Z Matfyzácká kuchařka
Verze z 26. 7. 2021, 15:33, kterou vytvořil Vsvandelik (diskuse | příspěvky) (opraven odkaz)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Studentská komora akademického senátu (SKAS) zastupuje studenty a jejich zájmy v akademické samosprávě fakulty. Má 9 členů, které volíte vy, studenti, z řad studentstva vždy koncem akademického roku. Každý rok se volí tři členové na tři roky. Úkolem SKASu je kontrolovat chod fakulty (má více než třetinové zastoupení v akademickém senátu fakulty) a prezentovat senátu a děkanovi pohledy studentů. Proto volby do SKASu nepodceňujte a choďte volit.

Na SKAS se můžete kdykoli obrátit, zejména pokud máte nějaký studijní problém, který se vám nedaří vyřešit (např. učitel nevypisuje dostatek termínů, pomalu opravuje písemky atp.), nebo se chcete dozvědět nějaké informace o studiu a nevíte, na koho se obrátit. Pamatujte si, že většina problémů jde vyřešit, ale musí se o nich včas vědět.

Kontakty a bližší informace o činnosti a složení SKASu najdete na nástěnkách, které visí v každé budově, nebo na webové stránce skas.mff.cuni.cz.

Studentská anketa

Studentská anketa slouží k hodnocení těch, kteří vás daný semestr (m)učili. Je dobré ji vyplňovat, neboť tím pomůžete ostatním studentům i vyučujícím – málokdy dělají vaši cvičící a přednášející chyby úmyslně. Nebojte se psát k předmětům slovní připomínky (ať už pochvalné, nebo kritické), věřte, že si je přečtou jak vaši vyučující, tak vedení fakulty. Zároveň jsou dle výsledků studentské ankety každoročně oceňováni nejlepší pedagogové.

Anketa probíhá vždy ve zkouškovém období. Hodnocení (číselné i slovní) se vyplňuje elektronicky ve studentském informačním systému, ve kterém můžete najít také výsledky minulých anket.