Spolek Matfyzák

Z Matfyzácká kuchařka
1 1


Spolek Matfyzák je studentská organizace, která pro matfyzáky pořádá různé společenské, kulturní a další akce – krom jiného může i za spáchání této kuchařky. Jejím členem může být každý (i bývalý) student MFF, či osoba jinak s Matfyzem spřízněná.

V čele spolku stojí Náčelník, který je obklopen Náčelnictvem. Na to, aby se ve spolku neděly nekalosti, dohlíží Rada starších. Web spolku je na matfyzak.cz. Kontaktovat nás můžete na adrese spolek@matfyzak.cz, sos@matfyzak.cz nebo také přes Facebook. Náčelníka lze kontaktovat přímo pomocí nacelnik@matfyzak.cz.

Spolek není personálně stálá organizace; mění se, jak studenti přicházejí a odcházejí. Staňte se aktivním členem Spolku Matfyzák! Pokud rádi organizujete, máte podnětné nápady nebo chcete jen vytáhnout nějaká moudra ze starších spolužáků, Spolek je k tomu ideální. Stačí se ozvat. Naučíte se přitom spoustu užitečných dovedností a získáte přehled a další kamarády.

Beánie

Beánie je mnohovrstevnatá studentská slavnost konající se tradičně v období imatrikulací. Vrstvou nejvážnější jest přijímání prváků do stavu matfyzáckého podle prastarého Jarníkova rituálu. V dalších vrstvách se obvykle promítá kultovní film Matfyzák a jiné matfyzácké filmy, pořádají se koncerty matfyzáckých i nematfyzáckých hudebních skupin, bývají různé humorné soutěže a scénky, či slavná výstava Matfyzák včera, dnes a zítra. Ve vrstvě komerční si můžete koupit matfyzácké tričko nebo jiné artefakty s logem i bez něj.

Matfyzácký ples

Matfyzácký ples v krásných prostorách paláce Žofín je méně exotickým způsobem strávení večera. Každý matfyzák se tam snaží blýsknout se před svými přednášejícími perfektně vykrouženou spinovou otáčkou ve waltzu (protože zkouškové se blíží a nikdy nevíte, co vám může pomoci), případně alespoň něco vyhrát v tombole. Vstupenky seženete několik týdnů před plesem přes internet. Rezervujte si je včas, bývají brzo vyprodané.

Další činnost Spolku

Krom těchto akcí pořádáme každoročně několik dalších. Některé z nich se konávají na Koleji 17. listopadu – patří mezi ně například vědomostní běhací hra KolejCupBěh do schodů, jehož průběh si lze domyslet (současný rekord je 1 minuta a 36 vteřin). Mezi populární akce patří Tour de Pub - pravidelně nepravidelná návštěva nějaké hospody s přátelským popovídáním nad půllitrem piva nebo nepiva. Spolek se snaží páchat i dobročinné skutky, chodí se nepravidelně i darovat organizovaně krev. Stačí sledovat náš Facebook, webové stránky nebo nástěnky ve fakultních budovách a o blížících se akcích se včas dozvíte.

Dále Spolek spolupracuje s jinými organizátory, divadly (sledujte naše stránky pro slevy do několika z nich), prodává trička s logem Matfyzu a jiné předměty (e-shop je na webu) a spravuje tuto kuchařku.

Mimo matfyzácké akce se Spolek Matfyzák účastní i akcí celouniverzitních, jako je třeba akce pro studenty – Studentský jarmark. Dozvíte se na něm, co všechno můžete na univerzitě podniknout, poslechnete si muziku, otestujete menu podzemního klubu a představí se vám jednotlivé spolky.

Kromě toho Spolek zveřejňuje pozvánky na zajímavé univerzitní akce nebo přednášky.

Celouniverzitní spolky

Na univerzitě pak existuje spousta dalších spolků, nejaktivnější v tom jsou filozofové a právníci. Trochu jiné postavení má Centrum spolků, studentů a absolventů UK (cssauk.cz), které tyto spolky v rámci univerzity sdružuje; je tedy takovým spolkem spolků. Mezi současné celouniverzitní aktivity patří například Studentský jarmark či Studentský majáles, Centrum organizuje studentské oslavy 17. listopadu na Albertově a besedy s významnými osobami nebo zprostředkovává spolkům kontakt s vedením univerzity.