Organizace: Porovnání verzí

Z Matfyzácká kuchařka
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Korektura 2)
Řádek 5: Řádek 5:
   
 
==Matematicko-fyzikální fakulta==
 
==Matematicko-fyzikální fakulta==
V čele fakulty stojí ''děkan'', který se ji snaží ukočírovat. Samozřejmě že to nemůže zvládnout sám, a proto má k dispozici kolegium děkana - do něj patří například osm ''proděkanů'' (každý má na starosti některou oblast života fakulty) a ''tajemník'' fakulty, který se stará o hospodaření. Děkan a kolegium tvoří vedení fakulty.
+
V čele fakulty stojí ''děkan'', který se ji snaží ukočírovat. Samozřejmě to nemůže zvládnout sám, a proto má k dispozici kolegium děkana - do něj patří například osm ''proděkanů'' (každý má na starosti některou oblast života fakulty) a ''tajemník'' fakulty, který se stará o hospodaření. Děkan a kolegium tvoří vedení fakulty.
 
Od září 2012 do roku 2020 je děkanem prof. Jan Kratochvíl.
 
Od září 2012 do roku 2020 je děkanem prof. Jan Kratochvíl.
   

Verze z 24. 7. 2016, 10:57

Fakulta je dost složitý organismus, takže její strukturu popíšeme pouze stručně.

Univerzita Karlova v Praze

I když si to mnoho lidí (a hlavně novinářů) neuvědomuje, Matfyz patří pod Univerzitu Karlovu, o které jste asi už někdy slyšeli. Kromě nás tam patří filosofové, právníci, biologové a další nematfyzáci. Vedení univerzity se říká rektorát, v jeho čele je rektor (od února 2014 prof. Tomáš Zima z 1. lékářské fakulty) a jeho tým prorektorů. S rektorátem prakticky nepřijdete přímo do styku, kromě velmi, velmi výjimečných událostí.

Matematicko-fyzikální fakulta

V čele fakulty stojí děkan, který se ji snaží ukočírovat. Samozřejmě to nemůže zvládnout sám, a proto má k dispozici kolegium děkana - do něj patří například osm proděkanů (každý má na starosti některou oblast života fakulty) a tajemník fakulty, který se stará o hospodaření. Děkan a kolegium tvoří vedení fakulty. Od září 2012 do roku 2020 je děkanem prof. Jan Kratochvíl.

Vědecká rada, složená z největších fakultních a externích odborníků, schvaluje studijní plány a mimo jiné projednává jmenování nových docentů a profesorů.

Senát

Dalším klíčovým orgánem fakulty je Akademický senát (AS), jenž má 24 členů – z toho 16 členů tvoří zaměstnaneckou komoru (ZKAS) a 8 členů studentskou komoru (SKAS). V čele stojí předsednictvo tvořené předsedou, dvěma místopředsedy a jednatelem. Senát má značný vliv na většinu podstatných fakultních záležitostí – volí a odvolává děkana, přijímá vnitřní předpisy a jeho souhlas je potřeba při sestavování fakultního rozpočtu, zřizování a rušení kateder a jmenování členů vědecké rady. Na konci každého akademického roku studenti volí do SKASu čtyři zástupce na dvouleté funkční období.

Studenti Matfyzu dále každé tři roky volí své dva zástupce do Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK). Tento takzvaný velký senát je víceméně obdobou fakultního senátu, ale s působností v rámci celé univerzity (tedy např. volí rektora nebo přijímá vnitřní předpisy UK, které platí na všech fakultách).

Sekce

MFF UK se dělí na tři sekce, a to na matematickou, fyzikální a informatickou, každá sekce má svého proděkana. Sekce se skládají z jednotlivých kateder. Mimo tyto sekce stojí tzv. jiná pracoviště: Katedra jazykové přípravy, Katedra tělesné výchovy (která je od jisté doby mezi matfyzáky překvapivě populární) a Knihovna fakulty. Dále jsou na fakultě samostatná výzkumná centra, účelová zařízení (např. reprografické středisko v Karlíně) a pochopitelně je tu děkanát, ve fakultní hantýrce nazývaný uzel D, který se skládá ze spousty oddělení, o kterých běžný matfyzák vůbec neví a ani vědět nepotřebuje. Čestnou výjimkou je pochopitelně oddělení studijní, v jehož čele stojí proděkan pro studijní záležitosti (doc. František Chmelík).