Fakultní budovy

Z Matfyzácká kuchařka
Verze z 26. 7. 2021, 16:21, kterou vytvořil Vsvandelik (diskuse | příspěvky) (Pridan IMPAKT poradne)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Naše fakulta sestává z mnoha budov rozesetých po celé Praze. Nejčastěji budete navštěvovat následující čtyři lokality: Karlov, kde sídlí děkanát a fyzici, Malou Stranu, která je sídlem informatiků, Karlín, jenž je domovem pro většinu matematiků, a Troju, kde mají laboratoře a posluchárny fyzici a nově i informatici a matematici. Jsou zde také učebny pro výuku cizích, neprogramátorských, jazyků.

Karlov

V oblasti Karlova a sousedícího Albertova (pod Karlovem) zabírá naše univerzita většinu budov; kromě nás jsou tam ještě přírodovědci a lékaři. Matfyzu patří dvě budovy na konci ulice Ke Karlovu.

Ke Karlovu 3

Karlov3.png
Adresa budovy Ke Karlovu 3

Praha 2

Posluchárny V budově se místnosti označují písmenem „M“ (M1, M2, M3, M5 a M6)
Osazensvo Fyzici, informatici, studenti učitelství, děkanát, studijní
Kola Stojan ve dvoře

Budova Ke Karlovu 3 je centrální nervovou soustavou fakulty. Sídlí zde děkan, schází se tu vedení, akademický senát i vědecká rada. Cesty studentů (pokud právě neběží na přednášku nebo cvičení) končí často hned v přízemí na studijním oddělení. Na přednášky sem chodí studenti z různých sekcí dle aktuální potřeby. Na chodbě v prvním patře naleznete Galerii vědeckého obrazu.

Ke Karlovu 5

Karlov5.png
Adresa budovy Ke Karlovu 5

Praha 2

Posluchárny Budova se honosí písmenem „F“ (F1, F2 a KFK)
Osazensvo Fyzici
Kola Stojan ve dvoře sousední budovy

V budově Ke Karlovu 5 sídlí Fyzikální ústav UK. V posluchárně F1 probíhá v zimním semestru „exhibiční přednáška“ Fyzika v experimentech. Vřele doporučujeme navštívit (a zatleskejte jim, budou mít radost). Samotná F1 je krásná posluchárna – je plná nejrůznějších fyzikálních hraček. Budete-li v ní mít přednášku, jistě ji oceníte.

Malá Strana

Ms.png
Adresa budovy Malostranské náměstí 25

Praha 1

Posluchárny Označují se písmenem „S“ (S1, S3, ..., S11), čtyři počítačové učebny (SW1, SW2, SU1, SU2), rotunda, spousta seminárních místností. Celá budova je často označována jako MS
Osazenstvo Informatici
Kola Stojany v chodbě vlevo (před SW2) a ve dvoře

Budova informatiků je přilepená k chrámu sv. Mikuláše, je krásná a poměrně nově zrekonstruovaná. Došlo i k restauraci některých maleb na zdech, najdete-li si chvíli, doporučujeme exkurzi na zadní schodiště. Krásu budovy potvrzuje i to, že se v místní aule konají bakalářské promoce celé univerzity. Kvůli své poloze v historickém centru je budova uzamčena a dveře se odemykají přes zaměstnanecké a studentské průkazy.

Při zmíněné rekonstrukci se našla Rotunda sv. Václava z jedenáctého století, jež byla ztracena téměř čtyři sta let, od roku 2016 je přístupná veřejnosti.

Malostranská budova je opředena mnoha pověstmi a příběhy, např. v opuštěných trezorových místnostech Ústřední státní pokladny, které se nacházejí pod celou budovou, byl nalezen obrovský transformátor, po kterém rozvodné závody vyhlásily už kdysi dávno celomalostranské pátrání. Záhada dodávky proudu do okolních malostranských paláců obsazených Parlamentem ČR a spol. tak byla konečně vyřešena.

Povídky, které se o budově mezi lidmi proslýchají, se mnohdy vzájemně vylučují. Povídka RNDr. Kryla tvrdí, že Matfyz má s blízkým kostelem sv. Mikuláše společnou jen jednu tlustou neproniknutelnou zeď, což se však vylučuje s jinou historkou, podle níž jednou v době oprav chrámu vylezl v průběhu přednášky z jedné skříně v tehdejší posluchárně, zvané saloon, zedník, který zabloudil ve svatomikulášských tajných chodbách. Pikantní na tom je, že se tak stalo právě během Krylovy přednášky. Zedník se zadíval na tabuli, pak polohlasně zahuhlal „A sakra!“, a zalezl zpátky do skříně. Faktem je, že dveře jsou ve skříni dosud, jen proti stavu před cca 15 lety, kdy zůstávaly odemčené a dalo se jimi projít, jsou v dnešní době už vždy zamčené. Místnost už není posluchárnou, ale je v ní kancelář SISALu. Jako chabou náhradu za tuto dnes již nedostupnou atrakci lze milovníkům zvláštností doporučit návštěvu posluchárny S1, která se nachází ze dvou třetin již za zmíněnou neproniknutelnou zdí a zasahuje částečně až nad chrámovou loď. Tím navíc způsobuje neobvyklou situaci, kdy se půdorysy dvou budov překrývají. Běžným aprílovým vtipem starších matfyzáků je poslat studenty do místnosti S2, která už nějakou dobu neexistuje.

Místem, kde můžete přečkat přestávku mezi přednáškami, je velký počítačový lab umístěný v přízemí. Za pěkného počasí bývá též otevřeno posezení na střeše labu. Vchod naleznete na vrcholu schodiště, kterým se sestupuje do knihovny. Sejdete-li po tomto schodišti až dolů, dostanete se k trezorům, a pokud vám to pořád nestačí, na konci chodby vlevo jsou schody, kterými se dá sejít ještě hlouběji.

Přepadne-li vás během dne na Malé Straně hlad, jistě oceníte stravovací zařízení Profesní dům v suterénu. Vaří dobře a matfyzáci tam mají od nedávna dojednanou slevu. Lepší cenou se pyšní i nainstalovaný bagetomat v laboratoři. V okolí můžete zajít do ulice ke Karlovu mostu, kde je vpravo McDonald's a skoro u mostu vpravo je Biomarket Vacek. Asi 100 metrů po tramvajových kolejích ve směru k Újezdu (nikoliv tedy tunýlkem), je čínské bistro a hned vedle i bagetérie Subway. Pokud by to pořád bylo málo, na Dražického náměstí najdete školní jídelnu.

Na Malostranském náměstí sídlí také HAMU. Máte-li rádi vážnou hudbu, můžete tak skoro každý večer po škole zadarmo či skoro zadarmo na koncert – stačí být nevandrácky oblečen (oblek ale určitě potřeba není).

Karlín

Karlin.png
Adresa budovy Sokolovská 83

Praha 8

Posluchárny „K“ (K1–K12) + seminární místnosti
Osazensvo Matematici
Kola Stojan ve dvoře (zvoňte vrátnici)

Výsadní právo na tuto čtyřpatrovou budovu mají matematici, sídlí tu matematické katedry. V přízemí je lab a prodejna MatfyzPressu. Naproti přes ulici je prodejna potravin a pekárna. Napravo od něj je také čínské bistro, kde je po domluvě možné si jednu přestávku jídlo objednat a další vyzvednout (hodí se, když máte vyučování bez pauzy na oběd).

Nejužitečnější místností na Karlíně je bezesporu Respirium. Vlastně je to hned po malostranském labu druhá nejlepší místnost Matfyzu. Najít ho nelze úplně snadno - je umístěno v podzemí. Poté, co vejdete do budovy, tak u vrátnice zabočte vlevo, sejděte pár schodů dolů, projděte přes skleněné dveře, dolů po schodech, chodbou doleva a zhruba uprostřed chodby jsou po pravé straně dveře s nápisem Respirium. Na chodbě často nesvítí světla, takže k nalezení správných dveří to chce buď trochu odvahy a štěstí, nebo baterku.

Pokud se do Respiria dostanete, můžete využít veškerý jeho komfort: mikrovlnku, varnou konvici, tabuli pro hromadné řešení úkolů se spolužáky, knihovničku a pohodlná křesílka na odpočinek.

Troja

Troja.png
Adresa budovy V Holešovičkách 2

Praha 8

Posluchárny Označeny písmeny „T“, „A“, „V“, „C“, „L“ a „N“ (T1, T2, T5–T10, VxxxJAZ, N1-N11) + seminární místnosti na jednotlivých katedrách
Osazensvo Fyzici
Kola Stojany před budovami a v chodbě před vrátnicí L

Budov v Troji je šest – jedna vysoká a čtyři placaté. Placaté se zvou: objekt poslucháren, těžké laboratoře, vývojové dílny (tady jsou jazyky a nízké teploty), kryopavilon a IMPAKT, vysoká pak katedrový objekt.

V objektu poslucháren jsou nově zrekonstruované velké posluchárny T1 a T2 a v prvním patře malé T5 až T10. V přízemí je bufet, který si lidé pochvalují, neopomenutelný lab a připravuje se zde studentské respirium. V minulosti tady byl oddělený zasklený prostor, kde sídlila skriptárna-knihkupectví-papírnictví, a první patro bylo zabráno Gymnáziem Bernarda Bolzana.

Průchodem se dostanete do vysoké budovy. Ta patří výlučně fyzikům (a nejen našim, sídlí zde i FJFI ČVUT). V letech 2009 a 2010 došlo k výměně vnějšího obložení budovy, takže se nemusíte bát, že by na vás spadla. K tomu se také váže historka o tom, že původní obložení bylo otočeno naruby. Sice stavební firma prohlásila, že šlo o náhodu, nicméně členové katedry statistiky spočetli, že náhoda byla spíše to, že to teď dali správně.

Za objektem poslucháren jsou těžké laboratoře, v nichž se nachází, mimo jiné, Van der Waalsův urychlovač a jaderňácký reaktor VR1, krycím jménem Vrabec (podbízí se přirozená otázka, co ve skutečnosti znamená ono rčení „jít s kanonem na vrabce“). V těžkých laboratořích se provádí polovina úloh Fyzikálního praktika IV.

Budova položená nejblíže magistrále se označuje jako IMPAKT (Informatické a Matematické Posluchárny, Auditorium a Knihovna Troja). Tato budova byla otevřena v roce 2020. Probíhá zde výuka prváckých předmětů informatiků a matematiků. Kromě toho je zde největší posluchárna Matfyzu - N1. Dále tu jsou kanceláře některých informatických kateder a laboratoř robotiky.

V budově mezi IMPAKTem a objektem poslucháren je katedra jazykové přípravy, fyzici nízkých teplot, astronomové a další lab. Celý komplex lze projít „suchou nohou“ díky důmyslnému systému katakomb, který se pod ním nachází, a lávce mezi hlavní budovou a těžkými laboratořemi.

Mezi jazyky a lesem na Bílé skále leží jedna z nejnovějších budov trojského areálu, kryopavilon z roku 2005. Zde se zkapalňuje helium a nacházejí se laboratoře katedry fyziky nízkých teplot a Fyzikálního ústavu AV ČR. V prvním patře je seminární místnost C126. Tato budova jako jediná není přístupná chodbami z ostatních objektů.