Dne 30.3. 2022 se konal 9. běh do schodů na kolejích 17. listopadu. Akce probíhala v 19:00 – 20:30, půl hodinu poté proběhlo vyhlášení. Dostavilo se 49 účastníků, připraveno poměřit výdrž a odhodlání v běhu z 0. do 20. poschodí, kteří byli vypouštěni jednotlivě po zhruba minutových intervalech. Rozhodnutí neběžet z -1 jako minulé běhy bylo podloženo horším přístupem a tím, že stanoviště u recepce A bylo snadno naleznutelné; mohli o něj zavadit rezidenti, ke kterým zpráva o konání běhu nedorazila.

Stále to byl ale nelehký úkol, nejlépe se s ním popasoval Filip Novák s časem 1:38. Kompletní listina je k nahlédnutí níže.

Mezi nejlepší běžce v kategorii muži i ženy byly rozdány matfyzácké tašky, pásky a placky. Obzvláště úspěšní běžci k tomu ještě vyhráli lístek na Matfyzácký ples! Každému, kdo běžel, byla věnována propiska, aby nikdo neodešel s prázdnou. Děkujeme všem účastníkům! Pokud vás tato akce bavila, podívejte se, co dalšího spolek Matfyzák chystá – již zmiňovaný ples nebo Beánie. Zároveň se s včerejškem spustilo 1. kolo šifrovačky, takže jestli chcete pro změnu procvičit mozkové buňky, mrkněte i na ni!

===

On March 30, 2022, the 9th Stair Run was held at the 17. listopadu dorms. The event ran from 7:00 to 8:30 pm, with an announcement of results half an hour later. 49 participants showed up, ready to measure their stamina and determination in a run from the 0th to the 20th floor, being released individually at roughly one minute intervals. The decision not to run from -1 as in previous runs was based on the poorer access and the fact that the station at reception A was easy to find; it could have been stumbled upon by residents who had not received the news of the run.

It was still a difficult task, however, and the best runner was Filip Novák with a time of 1:38. The complete result list can be viewed here.

The best runners in both the men’s and women’s categories were given out matfyz bags, ribbons and badges. Particularly successful runners also won a ticket to the Matfyz Ball! Everyone who ran was given a pen so that no one left empty-handed. Thank you to all participants! If you enjoyed this event, check out what else the Matfyzák Club is planning – the aforementioned Ball or Beánie.

Běhali jsme po schodech / We ran up the stairs

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *