Plakát

Partneři

DCIT
accenture
vakuum
isalsa

Spolek Matfyzák spolu s MFF v roce 2014 opět organizoval ples Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Konal se na Žofíně ve středu 5. března 2014 od 1930. Tématem plesu byl Rio karneval.

FOTO a VIDEO

Fotky z plesu i video jsou již zveřejněny:

Program

Mohli jste vidět mimo jiné:

Ceny lístků

Lístek ke stání byl za 300 Kč, lístek k sezení za 350 Kč.

Další informace