Spolek Matfyzák v roce 2012 opět organizoval další ples Matematicko-fyzikální fakulty UK. Konal se na Žofíně v úterý 6. března 2012 od 1930. Byl výjimečný – byl totiž součástí oslav výročí 60 let MFF UK a 10 let spolku Matfyzák.

Pro výjimečnost letošního plesu byl taneční parket o 20% větší, mimo jiné i díky zpřístupnění zimní zahrady.

Fotky

Foto přípravy

Foto velký sál

Foto malý sál

Foto rytířský sál

Foto zimní zahrada

Portréty

Autoři: Anička Fučíkova, Rastislav Syrkovský, Helena Glucksmann.

Program

Na programu letošního plesu se objevilo mimo jiné:

Další informace