V roce 2007 se ples společný s Filosofickou fakultou UK konal 6. března a byl jubilejní. Vstupenky k sezení byly za 250 Kč a ke stání za korun 225. Dobové uvedení programu večera vypadalo následovně:

V hlavním sále k tanci vytrvale hrál Orchestr Ladislava Bareše. Zde se Vás svým uměním pokusili udiviti i vlajkonoši skupiny Herold. Kdo si však troufnul zavítat do končin exotických, měl možnost naučit se bollywoodským a africkým tancům – taneční mistři z TiDiTaDe byli po ruce! Jak bylo slíbeno, mohli jste shlédnout předtančení s notebookem. Samozřejmostí, kterou netřeba připomínat – byla itombola.

Roztodivné věci děli se i v sálech dalších. Nejenže opět k pobavení publika předvedli své mistrovství herci z Improligy, anobrž z kraje večera mohli krev svou rozehřáti rytmy latinskoamerickými kapelou Atarés předvedenými. Kdož neměl dosti , nasytil se s etnicky peprnými Ahmed má hlad. Zahrála i kapela Pod Černý vrch! Jejich lidovky byli docela neobyčejnými.

A pod tím vším se v Rytířském sále o přízeň dam a milostpánů utkali kapely studentské z končin filosofických i matfyzáckých, a sice Fousy Moudžou Rajzin, Post Meridiem a Fidibus. Vrcholem podzemního programu se stala párty po způsobu bollywoodském.

Foto

Foto hodiny na osvěženou

Foto z plesu